MENDIME DHE OPINIONE

 
Nous sommes le 24 janvier 2019 et il est 11:30:42
Identification Inscription Recherche Liste des membres Galerie d'avatars FAQ 
 
FILOZOFISujetsMessagesDernier message
Nouveaux messages depuis votre dernière visite
FILOZOFIA GJERMANE
Filozofët më të mëdhenj gjermanë, bashkëkohorë dhe të kaluar. Jeta, mendimi dhe vepra e tyre. Përkthime.
11
Le 18-06-2006 à 13:50:52 par LEXUES
dans Friedrich NIETZSCHE (1844-1900)
Nouveaux messages depuis votre dernière visite
FILOZOFIA FRANCEZE
Një nga dy shtyllat e filozofisë europiane, bashkë me atë gjermane. Njohja me filozofët francezë, përkthime të ndryshme.
11
Le 08-06-2006 à 00:14:57 par LEXUES
dans René DESCARTES (1596-1650)
Nouveaux messages depuis votre dernière visite
FILOZOFIA ANGLO-SAKSONE
Filozofia anglo-saksone, një kah krejt tjetër nga filozofia kontinentale. Njohja me të. Përkthime.
11
Le 18-06-2006 à 17:58:20 par LEXUES
dans Ludwig WITTGENSTEIN (1889-1951)
Nouveaux messages depuis votre dernière visite
TEMA FILOZOFIKE
Çështjet kryesore të filozofisë si qenia, Zoti, tjetri, morali, etika, natyra, pushteti, etj.
34
Le 23-06-2006 à 22:56:21 par LEXUES
dans EKZISTENCIALIZMI
 
Afficher tous les groupes
 
Identification rapide :         
 
Légende
Nouveaux messages depuis votre dernière visite   Nouveaux messages depuis votre dernière visite.
Pas de nouveau message depuis votre dernière visite   Pas de nouveau message depuis votre dernière visite.
Catégorie à accès restreint   Catégorie à accès restreint.
Catégorie à modération avant affichage   Catégorie à modération avant affichage.
Divers
Age du forum : 12 années 7 mois 26 jours
Nombre de membres : 2
Nombre total de messages postés : 24
Dernier membre inscrit : Pende
Dernier message posté dans : SYLVIA PLATH (1932-1963)
Calendrier
 
Derniers sujets
 
créer forum